Anzeige
Anzeige
HANNOVER MESSE 2020, 20. - 24. April
Startseite>Aussteller- & Produktsuche >Golbal Polonia Summit Berlin

Golbal Polonia Summit Berlin

World meets Poland

Logo Poland Business Center WORLD

Aussteller

Poland Business Center WORLD

Zur Ausstellerseite
Zur Ausstellerseite
Logo Golbal Polonia Summit Berlin

Produktbeschreibung

Networking Kongress 60 Mln. Berlin 13.-15.06.2019
Intencj? przy?wiecaj?c? organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru wspó?pracy mi?dzy polskimi o?rodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granic? oraz okre?lenie wagi tej wspó?pracy wraz z p?yn?cymi z niej korzy?ciami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych p?aszczyzn kooperacji, na których warto rozwija? i umacnia? dotychczasowe relacje, a tak?e poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego dzia?ania.

Produkt-Website
Mehr anzeigen

Auf der Merkliste

0

Anzeige
Das Merken ist fehlgeschlagen, da ein Problem mit der Verbindung zum Server aufgetreten ist.